Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2017

Nowe zdobycze...

Obiecanki Tak jak pisałem w pierwszym poście oto pierwszy  przegląd mych zdobyczy z lipca. Jest ich 14 i może nie są zachwycające urodą ale moneta nie musi być idealna, i tak jest świadectwem historii ludzkości.
Miedź i miedź Zacznijmy przegląd od monet miedzianych. Ustawione są chronologicznie od najstarszej.
Przed "POTOP"owa pamiątka
Powyższa moneta to miedziany szeląg króla Szwecji Karola Gustawa, który był stopniowo wprowadzany na ziemie polskie wraz z posuwającym się wojskiem szwedzkim podczas Potopu Szwedzkiego. Wypierał on tak zwane boratynki. Aw: CAROLVSOGS REX w centrum awersu ukoronowany monogram władcy. Rw: SOLIDIS CWIF 1661 w centrum rewersu herb miasta Rygi. Mennica Ryska
Boratynki  Koronna
 Jak ja je uwielbiam.  Miedziane szelągi Jana Kazimierza mają w sobie to coś. Szczególnie tak ładnie zachowane. Jest ponad 1000 odmian boratynek a do tego trzeba dodać jeszcze fałszerstwa z epoki. Zdjęcie tego nie oddaje ale powyższa jest w 3 stanie z piękną połyskliwą szufl…

O tym, że nie ocenia się książki po okładce - półtorak 1623

Nowy nominałWczorajszy wpis Pana Marcina KLIK zainspirował mnie do wspominania i przeglądając mój młody i jakże skromny zbiór zauważyłem monetę, na którą jak dotąd nie zwracałem szczególnej uwagi. Mianowicie półtoraka z 1623 roku. Moneta w III stanie zachowania. "Nic nadzwyczajnego" myślałem, aż do wczorajszego wieczoru, lecz o tym za chwilę. Przyjrzyjmy się historii nominału jakim jest półtorak.
 Wprowadził go w 1614 roku król Zygmunt III Waza (właściwie ówczesny podskarbi koronny) aby  ułatwić handel i płatność. Nominał miał wartość 1,5 grosza i według mnie jego wprowadzenie na ziemiach polskich mogło mieć jeszcze jeden cel. W owym czasie Nominałem po groszu był trojak. Gdy ktoś potrzebował 1,5 grosza a miał tylko trojaka to co robił, rozbijał monetę na 2 części co w tamtych czasach było dozwolone i równe rozmienieniu na drobne. Na awersie trojaka znajduje się zaś nic innego jak zacne popiersie króla. Władcy zapewne nie podobało się takie "bezczeszczenie" swego …

1/6 talara 1763

Nieco historii... Po długiej przerwie powracam niczym feniks z popiołów. Zacznijmy od początku. Cofnijmy się w czasie o 321 lat. Jest 7 października roku pańskiego 1696. W Dreźnie urodził się właśnie August syn przyszłego króla Polski Augusta II Mocnego i Krystyny Eberhadyny Hohenzollern. Po śmierci ojca w 1733 roku obejmuje władzę jako August III, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski, czernihowski, a także dziedziczny książę saski i książę-elektor.

August III w zbroi koronacyjnej
Panowanie Augusta III w Polsce przyniosło jeden z najbogatszych okresów dla polskiej numizmatyki. Według mnie najbogatszy okres polskiej numizmatyki należy przyznać Zygmuntowi III Wazie, potem Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, Augustowi III i Janowi Kazimierzowi Wazie. To tylko mój punkt widzenia. Wszystkich królów cenie równo (mimo, że mam faworytów).

System monetarny  Gdy August z…